PL | EN

Sprawdź nas!

WYPRÓBUJ NAS ZA DARMO

100% gratis!
ZAPROSZENIE NA DZIEŃ TRENINGU I RELAKSUWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Calypso Fitness S.A., siedziba rejestrowa: 02-801 Warszawa, ul. Puławska 427, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000400719, NIP: 525-251-96-84, kapitał zakładowy 158 626 zł (opłacony w całości). Dane osobowe zamieszczone w Karcie Gościa (formularzu kontaktu) przetwarzane są w celu realizacji przez Spółkę usług klubu sportowego, najlepszego doboru świadczonych usług, w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje o usługach klubu Spółki oraz w celach handlowych i marketingowych. Informujemy, ze mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym podanie danych wskazanych w formularzu jest niezbędne do realizacji ww. celów.
W celu skorzystania z zaproszenia prosimy o wypełnienie danych, pobranie zaproszenia i pozostawienie wydrukowanego zaproszenia w recepcji wybranego klubu. Zaproszenie upoważnia do bezpłatnego, jednorazowego wstępu do wybranego klubu,korzystania z siłowni, zajęć fitness, zajęć na rowerach stacjonarnych oraz sauny. Zapoznałem się z regulaminem klubu i akceptuję go. * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.                Regulamin promocji dostępny w recepcji klubu.