Ogłoszenie 27.07.2020

Drodzy Klubowicze, Związku z decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie – decyzja nr 252/20 Na podstawie sprawozdań z badania prób wody z dnia 27 lipca 2020 pobranej 14 lipca 20202 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakoś wody z obiektu Calypso Fitness Kraków Galeria Kazimierz zlokalizowanego przy Ul. Podgórskiej 34 w Krakowie z następujących miejsc: - punkt czerpalny – natrysk szatnia damska , natrysk pierwszy po prawej stronie - punkt czerpalny – natrysk szatnia męska , natrysk pierwszy po prawie stronie Stwierdza skazanie wspominanej instalacji bakteriami Legionella : W stopniu średnim : - punkt czerpalny – natrysk szatnia damska , natrysk pierwszy po prawej stronie W stopniu wysokim w punkcie czerpalnym - natrysk szatnia męska , natrysk pierwszy po prawie stronie W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie nakazuje a Calypso Fitness Kraków Galeria Kazimierz wykonuje : - działania zmierzające do redukcji liczby bakterii Legionella - wyłączenie z użytku wspominane dwa punkty czerpalne - wykonanie powtórnych badan wody