Polityka prywatności Calypso Fitness

Dane osobowe i pliki „cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników/Członków Klubu przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w umowie członkowskiej, jak również w celu korzystania ze Strefy Klienta Calypso Fitness, jest Operator – Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000400719, NIP 525-251-96-84, kapitał zakładowy w wysokości 158 626 (opłacony w całości).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.
 3. Rejestr zbiorów prowadzony jest w formie papierowej i elektronicznej.
 4. Każdy kto przekaże do Operatora swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Operator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik/Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika/Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości.
 6. Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Operatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników/Członków Klubu osobom trzecim lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika/Członka Klubu, w związku ze świadczeniem innych usług lub na życzenie Użytkownika/Członka Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników/Członków Klubu przepisów prawa. Operator korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby funkcjonowania strony internetowej www.calypso.com.pl.
 8. Operator za wyraźną zgodą Użytkownika/Członka Klubu może przekazać dane osobowe Użytkownika, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie eCard S.A. z siedzibą w Warszawa, jeżeli Użytkownik dokonał wyboru płatności eCard.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Operatorem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników/Członków Klubu. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych Operatora i nie zawierają danych osobowych Użytkowników/Członków Klubu.
 10. Operator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników/Członków Klubu ze strony internetowej Operatora, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika/Członka Klubu.
 11. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Operatora na urządzeniach końcowych Użytkowników/Członków Klubu. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika/Członka Klubu oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników/Członków Klubu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników/Członków Klubu.
 12. Operator stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników/Członków Klubu;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznym
 13. Każdy Użytkownik/Członek Klubu może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Operatora.