Calypso Fitness S.A.

Siedziba rejestrowa:
02-801 Warszawa
ul. Puławska 427

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000400719,

NIP: 525-251-96-84

Kapitał zakładowy 100.000 zł (opłacony w całości).

Zadzwoń do nas

Potrzebujesz wsparcia?

Odwiedź naszą stronę pomocy, gdzie wirtualny asystent udzieli odpowiedzi na większość Twoich pytań. Znajdziesz tam także narzędzia do kontatku z naszym zespołem.

Przejdź do strony

Calypso Fitness S.A. jest beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.