Sprawozdanie z badan 27.07.2020

Na dzień 27.07.2020 woda na pływalni Kraków ul. Podgórska 34 Calypso Fitness Galeria Kazimierz spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)