Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Calypso Fitness S.A. – 29.12.2021

21.12.2021

Zarząd Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Calypso Fitness S.A. na dzień 29 grudnia 2021 r. o godz. 10.45 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427 w Warszawie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;
  6. Wolne wnioski;
  7. Zamknięcie obrad.
wróć

Calypso Fitness S.A. jest beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.