Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

15.10.2020

Zarząd Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000400719), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1500 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427 w Warszawie (02-801).

wróć