Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – ogłoszenie 1/5

29.09.2020

Zarząd Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000400719), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427 w Warszawie (02-801).

wróć

Calypso Fitness S.A. jest beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.